Aquests són els tests del Crèdit de Síntesi del curs 2016-2017 que no has respost en el termini previst (des del dimecres 7 de juny a partir de les 14:00 h. fins al dimecres 21 de juny a les 12:00 h.). Tens l'oportunitat de respondre'ls fins al diumenge 25 de juny a les 24:00 h. Si al finalitzar aquest període no has respost a un mínim de 18 tests entre els resposts en el primer període i aquest nou període, tindràs suspès el crèdit de síntesi.


Tots els tests es poden respondre tantes vegades com es vulgui i sense límit de temps.


La qualificació és individual. Es té en compte la qualificació més alta obtinguda per a cada test. La qualificació mitjana que obtinguis, tenint en compte que serà sobre 8, es sumarà a la que ja has obtingut en els tests que ja has respost.